Finančna podpora članom (ZSKD ETS)

Do 16. januarja 2023

Pravilnik o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po zakonu 26/2007 določa, da morajo ustanove iz 5. odst. 18. člena istega Zakona (med temi spada tudi Zveza slovenskih kulturnih društev), predložiti prošnje za prispevke za financiranje društev oz. za podporo ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki so vpisane v Deželni register iz 5. člena istega zakona (med temi so tudi članice ZSKD) najkasneje do 31. 1. 2023.

Zato društva, ki želijo zaprositi za finančno podporo za izvajanje programa v letu 2023, naj dopolnijo dokumente objavljene na spletni strani www.zskd.eu in jih predstavijo ZSKD do najkasneje ponedeljka, 16. 1. 2023.

Tudi letos so vam na razpolago navodila za pravilno izpolnitev prošnje: https://www.zskd.eu/navodila-2023/