Pravilnik o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po zakonu 26/2007 določa, da morajo ustanove iz 5. odst. 18. člena istega Zakona (med temi spada tudi Zveza slovenskih kulturnih društev), predložiti prošnje za prispevke za financiranje društev oz. za podporo ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki so vpisane v Deželni register iz 5. člena istega zakona (med temi so tudi članice ZSKD) najkasneje do 31. 1. 2023.

Zato društva, ki želijo zaprositi za finančno podporo za izvajanje programa v letu 2023, naj dopolnijo sledeče dokumente objavljene na spletni strani www.zskd.eu in jih predstavijo ZSKD do najkasneje ponedeljka, 16. 1. 2023:

  1. obrazec za prošnjo za finančno podporo za leto 2023;
  2. program dejavnosti, ki jih načrtuje društvo v letu 2023 (P2023);
  3. finančni načrt uporabe zneska za izvajanje teh dejavnosti (F2023);
  4. seznam odbornikov upravnega in nadzornega odbora (SO2023);
  5. objektivno ocenjevanje dejavnosti društev DZ 26_2007
  6. fotokopijo osebnega dokumenta in davčne številke predsednika društva.

Prošnjo se izpolne izključno na linku, ki ga dobite na vrhu ali dnu te strani.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: Pritisnite na gumb DOPOLNI PROŠNJO ZA LETO 2023 in sledite navodilom. Čim bodo na spletu dopolnjena vsa polja (obvezna so označena z *) in bodo pripete vse priponke (izključno v obliki .pdf ali .jpeg), boste tiskali le dopolnjeno izjavo pripadnosti s privolitvijo o privacy in izjavo, da ste upoštevali Statut in Pravilnike ZSKD. Sama aplikacija bo poslala neposredno na Zvezo tudi ostale dokumente (program dejavnosti, finančni načrt, seznam odbora in fotokopijo OI predsednika), ki jih boste pripeli na e-prošnjo. Podpisano izjavo lahko nato pošljete na naslov prosnje@zskd.eu ali prinesete ročno v naše urade do najkasneje 15. 2. 2023.

Prošnja se zavrne, če: a) na obrazcih ni podpisa predsednika; b) ni oddana na pravih obrazcih; c) ni bila oddana v roku.

Spominjamo vas, da lahko ZSKD dodeli to vrsto finančne podpore le društvom, ki so včlanjena v Zvezo in so izpolnila vse obveznosti, ki jih predvideva notranji pravilnik za sofinanciranje dejavnosti članov. Predpogoj je, da društvo poravna članarino, ki znaša tudi za leto 2023 2,00 € na člana in ki mora biti poravnana pred izplačilom prispevka oz. do 31. 3. 2023. Prav tako pozivamo društva, ki niso še poravnala članarino za leto 2022, da to uredijo najkasneje do 31.1.2023 !

Za katerokoli informacijo, morebitna vprašanja in pomoč pri izpolnjevanju prošnje sta vam na razpolago Marko Rupel, tel. 040-635626, email trst@zskd.eu.