Predsedniško poročilo

Razno

V nadaljevanju letno poročilo predsednice Živke Persi.

Predsedniško poročilo 2018