Mesec: april 2018

Civilna služba za mlade med 16. in 18. letom

Dežela Furlanija Julijska krajina je objavila razpis za civilno službo za mladoletne. Nanj se lahko prijavijo mladi, ki so že dopolnili 16 let in niso še stari 18 let. Zveza slovenskih kulturnih društev je uspešno kandidirala projekt BackUp, ki bo omogočil 4 prostovoljcem, da opravijo celoletno prostovoljno delo na Zvezi slovenskih kulturnih društev in v…
Read More

Obračun finančne podpore 2017

Razno
Po novem pravilniku za sofinanciranje članov 30. 4. 2018 zapade rok za oddajo obračuna zneska, ki ga je Zveza slovenskih kulturnih društev dodelila včlanjenemu društvu za delovanje v letu 2017. Vsa navodila in obrazec, ki ga je treba dopolniti po spletni strani www.zskd.eu, lahko preberete pod Obrazci/Finančna podpora članom ZSKD. Direkten link na povezavo Spominjamo vas, da…
Read More

52. redni občni zbor

Razno
Zveza slovenskih kulturnih društev sklicuje 52. redni občni zbor v petek, 20. aprila 2018, ob 9. uri na sedežu ZSKD v Trstu v prvem sklicu, in v soboto, 21. aprila 2018, ob 10.30 v prostorih Kulturnega društva Skala v Gabrjah (Trg Neodvisnosti 5 ) v drugem sklicu. Dnevni red: otvoritev občnega zbora ter namestitev delovnega…
Read More