52. redni občni zbor

Razno

Zveza slovenskih kulturnih društev sklicuje 52. redni občni zbor v petek, 20. aprila 2018, ob 9. uri na sedežu ZSKD v Trstu v prvem sklicu, in v soboto, 21. aprila 2018, ob 10.30 v prostorih Kulturnega društva Skala v Gabrjah (Trg Neodvisnosti 5 ) v drugem sklicu.

Dnevni red:

  1. otvoritev občnega zbora ter namestitev delovnega predsedstva,
  2. predsedniško poročilo,
  3. pozdravi gostov,
  4. blagajniško poročilo, predstavitev obračuna 2017 in predračuna 2018,
  5. poročilo nadzornega odbora,
  6. razprava in odobritev finančnih dokumentov,
  7. razno (varnost v društvih in reforma 3. sektorja).

Na občnem zboru sodelujejo vsi člani Zveze z enim pooblaščenim predstavnikom (tako društva kot skupine, ne glede na število članov), v kolikor so poravnali članarini za minulo ter tekoče leto in izročili izjavo pripadnosti.