Pokrajinski sveti ZSKD

Razno

Zveza slovenskih kulturnih društev sklicuje tri pokrajinske svete.

Pokrajinski svet za tržaško bo v ponedeljek, 20. marca, ob 20.30 na sedežu društva SKD Valentin Vodnik v Dolini.

Pokrajinski svet za Vidensko bo v četrtek, 23. marca, ob 18. uri v Slovenskem kulturnem domu v Špetru.

Goriški pokrajinski svet bo v ponedeljek, 27. marca, ob 19. uri v Tumovi dvorani v Gorici.

Vabljene vse članice.