Tečaj za mentorje otroških in mladinskih gledaliških skupin

Tečaj bo 3., 4., 10. in 11. septembra 2016, od 10. do 17. ure, v Prosvetnem domu na Opčinah.