Predstavniki ZSKD na obisku pri Slovenski prosvetni zvezi na Koroškem

IMG_1101Zveza slovenskih kulturnih društev že dvajset let redno sodeluje pri organizaciji Koroške likovne kolonije mladih, namenjene srednješolcem, in s tem pri izmenjavi mladih likovnikov iz zamejstva z vrstniki iz Slovenije, avstrijske Koroške in Porabja. Vsaka štiri leta se slednja odvija v FJK v organizaciji ZSKD, letošnja, 46. izvedba pa pravkar poteka v Šentjanžu v Rožu. Gostitelj te izvedbe je Slovenska prosvetna zveza, njeni partnerji pa so Zveza slovenskih kulturnih društev, OŠ Vuzenica in Zveza Slovencev na Madžarskem. Letošnjo kolonijo obiskuje nekaj manj kot deset otrok iz štirih držav, ki jih pri tedenskem ustvarjanju vodijo mentorji, med katerimi je tudi Katerina Kalc.

Ob priložnosti je v torek, 9. 8. 2016, dogajanje v K&K centru v Šentjanžu v Rožu obiskala delegacija Zveze slovenskih kulturnih društev, ki so jo sestavljali predsednica Živka Persi, pokrajinska predsednica za goriško Bruna Visintin, članica odbora in predstavnica videmske pokrajine Luisa Cher, ter sodelavca Sonia Covolo in Martin Lissiach. V sodobno opremljenem kulturnem središču, ki deluje pod okriljem SPZ-ja, so jih dočakali predsednik Gustav Brumnik, poslovodja Janko Malle, vodja centra K&K Trudi Wieser in sodelavec Mitja Rovšek.

Center K&K je nastal v poslopju stare šole in deluje kot ena od osrednjih slovenskih ustanov v Rožu, kjer prireja SPZ, poleg res številnih dejavnosti, tudi gledališko sezono z abonmajema gostujočih predstav iz Slovenije za otroke in odrasle. Tu vadi tudi domača dramska skupina in trenutno potekajo vzporedno z likovno kolonijo tudi jezikovne počitnice slovenskega pouka za mlade.

Srečanje dveh delegacij se je kmalu nadaljevalo v počitniškem naselju Centris, ki je last zadruge krajanov in kjer trenutno bivajo udeleženci kolonij. Pogovor je potekal o številnih tematikah. Po uvodnih predstavitvah delovanja obeh zvez je beseda tekla o izzivih sodobnega večjezičnega okolja, o evropskem projektiranju, o sodelovanju s sorodnimi organizacijami, tako v Italiji kot v Avstriji.

Srž pogovora je oblikovalo razmišljanje o odnosu dveh narodnih skupnosti in njihovega odraza ljubiteljske kulture v odnosu do Republike Slovenije ter Urada za Slovence v Zamejstvu in po svetu ter še zlasti do Ministrstva za kulturo, pri čemer so se vsi strinjali, da je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti zanesljiv in dosleden sogovornik. Obe zvezi sta se dogovorili, da bosta še nadgradili sodelovanje, tako pri skupnih projektih, kot so likovna kolonija in Slofest (na zadnji izvedbi je gostovala skupina tamburašev iz Koroške), ampak tudi pri spodbujanju razmišljanja o skupnem slovenskem kulturnem prostoru, tako v Sloveniji kot pri Slovencih v sosednjih državah.

Obisk delegacije se je zaključil v starem Kulturnem domu v Borovljah, kjer je pred več kot sto leti zaživela ob gostilni hranilnica. Danes živi in diha v starem poslopju dinamičen kulturni center, kjer potekajo tako slovenske kot nemške prosvetne dejavnosti.

Več fotografij