OBRAZCI IN PROŠNJE

Finančna podpora članom

Navodila za prošnjo za finančno podporo 2020 – rok je zapadel 15. 1. 2020
Prošnja za finančno podporo 2020 – Rok je zapadel 15. 1. 2020
SO20 – seznam odbornikov 2020
P20 – Program 2020
F20 – Finančni načrt 2020
Obračun finančne podpore za leto 2019
Bilanca 2019 (obračun)
Seznam faktur

 

Davčna posvetovalnica

Meni