Nov pravilnik o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po zakonu 26/2007 določa, da morajo ustanove iz 5. odst. 18. člena istega Zakona (med temi spada tudi Zveza slovenskih kulturnih društev), predložiti prošnje za prispevke za financiranje društev oz. za podporo ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki so vpisane v Deželni register iz 5. člena istega zakona (med temi so tudi članice ZSKD) najkasneje do 31. 1. 2017.

Zato društva, ki želijo zaprositi za finančno podporo za izvajanje programa v letu 2017, naj dopolnijo sledeče dokumente objavljene na spletni strani www.zskd.eu in jih predstavijo ZSKD do najkasneje ponedeljka, 16. 1. 2017:

  1. izjava pripadnosti za leto 2017 s specifikacijo, ali bo zaprosilo društvo za deželni prispevek izključno Zvezo slovenskih kulturnih društev;
  2. program dejavnosti, ki jih načrtuje društvo v letu 2017 (P);
  3. finančni načrt za izvajanje teh dejavnosti (F).

Prošnjo se izpolne izključno na linku, ki ga dobite na vrhu ali dnu te strani in bo začel delovati ob 9. uri 16. 12. 2016.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE: Pritisnite na gumb DOPOLNI PROŠNJO ZA LETO 2017 in sledite navodilom. Čim bodo na spletu dopolnjena vsa polja (obvezna so označena z *) in bodo pripete vse priponke, boste tiskali le dopolnjeno izjavo pripadnosti s privolitvijo o privacy. Sama aplikacija bo poslala neposredno na Zvezo tudi ostale dokumente (program dejavnosti in finančni načrt), ki jih boste pripeli na e-prošnjo. Podpisano izjavo lahko nato pošljete na naslov mirna@zskd.eu ali po faksu 040-635626 ali prinesete ročno v naše urade.

Društva, ki se ne bodo držala roka, ne bodo v letu 2017 prejela deželnega prispevka.

Spominjamo vas, da lahko ZSKD dodeli to vrsto finančne podpore le društvom, ki so včlanjena v Zvezo in so izpolnila vse obveznosti, ki jih predvideva notranji pravilnik za sofinanciranje dejavnosti članov. Predpogoj je, da društvo poravna članarino, ki znaša tudi za leto 2017 2,00 € na člana in ki mora biti poravnana pred izplačilom prispevka.

Zaradi drugih novosti, ki jih vsebuje pravilnik Avtonomne Dežele FJK, vas vabimo na informativno srečanje, ki bo potekalo v ponedeljek, 9. 1. 2017, ob 19. uri na sedežu SKD Igo Gruden (Nabrežina, 89).

Za katerokoli informacijo, morebitna vprašanja in pomoč pri pisanju prošnje vam je na razpolago g.a. Mirna Viola, tel. 040-635626, email mirna@zskd.eu.

Naši uradi bodo med prazniki sledili sledečemu urniku: od 23. 12. 2016 do 29. 12. 20016 od 9. do 13. ure. V Trstu je urad odprt še v petek, 30. decembra 2016, z istim urnikom. Vsi uradi bodo zaprti od vključno 2.  do 5. januarja 2017.