Tečaj akvarelov (Krut Aps)

Razno

Krut prireja tečaj akvarelov vasak torek od 12. marca do 4. junija od 15.30 do 17.30 na sedežu krožka Krut v Trstu.