Predstavitev knjige (Kru.t APS, DSUT)

Društveni prostori v ponedeljek, 29. januarja 2024, ob 18.30

Dragi člani in članice društva Kru.t APS, Društvo slovenskih upokojencev v Trstu je letos želelo vzpostaviti stike s slovenskim društvom KPD Bazovica iz Reke, da bi pobliže spoznali njihovo delovanje in ljudi. Nastala je priložnost v sodelovanju s Slovenskim planinskim društvom Trst, ki goji že vrsto let stike s planinsko sekcijo, ki v društvu deluje. V ponedeljek, 29. januarja 2024, ob 18.30 bomo na društvenem sedežu v pritličnih prostorih v ul. San Francesco 20, predstavili knjigo Dotaknuti nebo – K zvezdam, ki jo je izdalo KPD Bazovica ob svoji 20 letnici obstoja. Napisal jo je Darko Mohar, rojen leta 1952 v Murski Soboti, dolgoletni vodja in zelo pomemben član planinske skupine, ki deluje v sklopu Slovenskega doma iz Reke. Srečanje predstavlja priložnost pobliže spoznati delovanje slovenskega kulturnega društva, ki deluje na Hrvaškem, svoje člane, glasbeno dejavnost in pohodništvo.
Za vse informacije pri Kru.tu: ul. San Francesco 20, po telefonu 040-360072 ali email krut@krut.online