Rok oddaje prošnje zapade v ponedeljek, 15. januarja 2024

Navodila za izpolnjevanje prošnje in povezavo za predložitev najdete na tej povezavi!

Pravilnik o dodeljevanju prispevkov ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine po zakonu 26/2007 določa, da morajo ustanove iz 5. odst. 18. člena istega Zakona (med temi spada tudi Zveza slovenskih kulturnih društev), predložiti prošnje za prispevke za financiranje društev oz. za podporo ustanovam in organizacijam slovenske jezikovne manjšine, ki so vpisane v Deželni register iz 5. člena istega zakona (med temi so tudi članice ZSKD) najkasneje do 31. 1. 2024.

Zato društva, ki želijo zaprositi za finančno podporo za izvajanje programa v letu 2024, naj dopolnijo sledeče dokumente objavljene na spletni strani www.zskd.eu in jih predstavijo ZSKD do najkasneje ponedeljka, 15. 1. 2024:

  1. obrazec za prošnjo za finančno podporo za leto 2024;
  2. program dejavnosti, ki jih načrtuje društvo v letu 2024 (P2024);
  3. finančni načrt uporabe zneska za izvajanje teh dejavnosti (F2024);
  4. seznam odbornikov upravnega in nadzornega odbora (SO2024);
  5. objektivno ocenjevanje dejavnosti društev DZ 26_2007
  6. fotokopijo osebnega dokumenta in davčne številke predsednika društva.

Navodila za izpolnjevanje prošnje in povezavo za predložitev najdete na tej povezavi!