Praznične Trebče (SKD Primorec in GD Viktor Parma)

V Trebčah od 2. do 24. decembra 2023