Dobrodelna nabirka oblačil, igrač n zdravil (SKD Vesna in Združenje staršev OŠ in OV Križ)

Mladi, Razno

V Slomškovem domu v Križu v nedeljo, 19. novembra, od 11. do 16. ure.