S knjigo pod kostanjem | Valentin Matija Živic, kraški inženir in izumitelj (SKD Tabor)

Prosvetni dom na Opčinah v četrtek, 8. junija 2023, ob 20. uri