S knjigo pod kostanjem (SKD Tabor)

Prosvetni dom na Opčinah od 31. maja do 29. julija 2023