Dviganje in podiranje maja v Ricmanjih (SKD Slavec)

Ricmanje, 30. aprila in 3. maja 2023

SKD Slavec in odbor za dviganje maja vabita!

  • Dviganje maja: nedelja, 30. aprila, ob 22. uri
  • Podiranje maja: sreda, 3. maja, ob 19. uri