Vse najboljše Igo Gruden (SKD Vigred)

Štalca v Šempolaju v torek, 18. aprila 2023, ob 20. uri

SKD igo Gruden vabi v torek, 18. aprila 2023, ob 20. uri v Štalco v Šempolaju na večer ‘Vse najboljše Igo Gruden (Nabrežina, 18. aprila 1893). Sodelujejo OPS Vigred, PZ OŠ Virgil Šček (Nabrežina), Ivan Vogrič, Matej Gruden – Keko, Aljoša Saksida, MPZ Skala (Gabrje) in skupini Kraški Ovčarji in I. G. band. Razstava knjig Iga Grudna.