27. redni občni zbor (KRD Dom Briščiki)

Briščiki, 12. aprila 2023, ob 20.30

Upravni odbor KRD Dom Briščiki sklicuje v sredo, 12. aprila, ob 20. uri v prvem in ob 20.30 v drugem sklicanju v društvenih prostorih v Briščikih.

Dnevni red:

  1. otvoritev občnega zbora
  2.  poročilo Upravnega odbora
  3. poročilo Nadzornega odbora
  4. pozdravi gostov
  5. razprava
  6. odobritev obračuna za leto 2022 in proračuna za leto 2023
  7. razno