Občni zbor (SKD Vesna)

Ponedeljek, 27. marca 2023, v Križu


SKD Vesna vabi člane na redni občni zbor volilnega značaja v ponedeljek, 27. marca 2023, v Kulturnem domu Alberta Sirka v Križu, ob 19.30 ob prvem sklicanju in ob 20. uri ob drugem sklicanju.

Dnevni red:

 1. Izvolitev predsednika občnega zbora
 2. Predsedniško poročilo
 3. Tajniško poročilo
 4. Blagajniško poročilo
 5. Razprava
 6. Odobritev obračuna za leto 2023
 7. Poročilo in razrešnica nadzornega odbora
 8. Predstavitev kandidatne liste
 9. Volitve novega upravnega odbora
 10. Volitve novega nadzornega odbora
 11. Razno