Nativitas 2022 – koncerti (USCI FVG)

Koncerti v sklopu zborovske revije Nativitas v celi deželi ob koncu leta 2022 in začetku leta 2023. Spremljajte morevitne spremembe!

https://www.uscifvg.it/it/cosa-facciamo/nativitas-fvg-2022/calendario-degli-eventi