Nocoj pa oh nocoj (SKD Fran Venturini)

SKD Fran Venturini s pokroviteljstvom občine Dolina vabi na koncert posvečen liku Frana Venturinija v občinsko gledališče Franceta Prešerna v Boljuncu v soboto, 12. novembra 2022, ob 20. uri. Nastopajo OPZ, MlPZ in MePZ Fran Venturini. Slavnostna govornica prof. Fulvia Premolin. Napovedovalka Jasmina Gruden.