Fotografska delavnica: simbolizem, komopozicija in tihožitje v fotografiji (Fotovideo Trst 80 in SKD Lonjer – Katinara)

Lonjer v soboto, 24. septembra 2022

Fotovideo Trst 80 vabi na fotografsko delavnico: simbolizem, kompozicija in tihožitje v fotografiji. Vodi prof. Mitja Richemberg v prostorih SKD Lonjer – Katinara. Vabljeni!

10.00 – 11.15 
Osnovne simbolne fotografije (emblem, znak, arhetip, element)

11.15 – 11.30
Odmor

11.30 – 12.00
Kompozicija in simbol v povezovanju (priprava, vsebina, rekviziti)

12.00 – 12.15
Odmor

12.15 – 13.00
Pomen tihožitja in uporaba (stilizacija, figura lika, žanr, materiali)

13.00 – 14.30
Kosilo

14.30 – 16.00
Praktično delo na primerih (studio, zunaj)

16.00 – 16.30
Priprava materialov za pregled, nalaganja v računalnik, selekcija

16.30 – 17.30 
Evalvacija, pregled materialov in komentarji

17.30
Zaključek srečanja