Stičnost preteklosti in sedanjosti (v sodelovanju z ZSKD)

Gorica – Nova Gorica, 17. septembra 2022