Izredni Občni zbor ZSKD – povezava

ZSKD sklicuje Izredni občni zbor, ki bo na Proseku, 3. avgusta 2022, ob 19.30 uri. V nadaljevanju objavljamo tudi Zoom povezavo za člane, ki se bodo občnega zbora udeležili na daljavo.

Zoom povezava: https://us06web.zoom.us/j/82466773334?pwd=cUlhZWVKVlQ2ZFJ6Ylh1M3NDS2tzdz09

Ker bo Občni zbor glasoval o predlaganih spremembah statuta ZSKD in je Občni zbor sklepčen in sklepi so veljavni z večinami, kot jih določa 21. člen Civilnega zakonika (3/4 vseh včlanjenih društev in skupin), naj članice zagotovijo prisotnost svojega predsednika oz. pooblaščenega člana društva oziroma skupine. Občnemu zboru bo mogoče tudi slediti preko spletne povezave, ki jo bomo objavili na tej spletni strani.

Prosimo, da nam predhodno najavite svojo prisotnost, odsotnost ali spletno udeležbo.