Žarki ustvarjalnosti – mladinska in otroška dejavnost pri KD Briški grič

V kratkem bo na sedežu kulturnega društva Briški grič stekla dejavnost, ki jo društvo namenja otrokom in mladim. Letošnji program so člani društva poimenovali Žarki ustvarjalnosti, saj se bodo v sklopu le-tega odvijale gledališke, pevske in plesne delavnice.

Gledališke delavnice bo vodila Kristina Mihelj. Otroci bodo v skupini preživljali čas kreativno in zabavno. Skozi dramsko-gledališki proces bodo na sproščen in zanimiv način pridobivali sposobnosti na improvizaciji, koncentraciji, razvijanju senzoričnih sposobnostih, občutku za prostor in soigralce, skupinski dinamiki, javnem nastopanju, neverbalnem in verbalnem sporazumevanju, empatiji, spoznali pa bodo tudi nekatere tehnike sproščanja.

V sklopu plesnih delavnic, ki jih vodi Anja Pertovt, bodo plesne vaje potekale v skupini, otroci tudi pri plesu namreč krepijo svoje socialne veščine. Pomemben del plesa so tudi komunikacija, sodelovanje, telesni stik, medsebojna pomoč in spoštovanje ostalih, saj se otroci vseh starostnih skupin učijo dela v skupini in medsebojne povezanosti. Otroci, ki plešejo, so veliko bolj samozavestni. Bolje poznajo svoje telo in bolj se zavedajo, česa vsega so sposobni.

Pevske delavnice bo vodila Mojca Cej: pevska ustvarjalna delavnica je zamišljena kot sproščujoča z namenom, da se otroci naučijo glasbeno izražati in krepijo samozavest, kreativnost ter razvijajo posluh.

 

Informativno srečanje bo v soboto, 25. 9. 2021, ob 11.00 na sedežu društva Briški grič v Števerjanu. Dodatne informacije nudi Ingrid (tel. 347-7213140, info@briskigric.eu).