Slofest 2021 | Moje poletje (KD Briški grič in Fotoklub Skupina 75)

Nagrajevanje fotografskega natečaja Poletje v šklocu bo na Bukovju v torek, 14. septembra 2021, ob 20. uri

Več o tem …