Predložitev obračuna finančne podpore za leto 2020

Do petka, 13. avgusta 2021


Včlanjena društva spominjamo, da v petek, 13. 8. 2021, zapade rok ZSKD za predložitev obračuna finančne podpore po 5. členu D.Z. št. 26/2007 za leto 2020. Vse dokumente mora predsednik/pravni zastopnik društva podpisati. Na dokumente je potrebno napisati datum in jih po možnosti tudi žigosati z društvenim žigom. Aplikacija sprejema samo in izključno dokumente v .pdf ali .jpeg formatu.