Sklic pokrajinskega sveta ZSKD za Goriško

Drugi sklic bo v torek, 15. junija 2021, ob 20. uri v Tumovi dvorani KB Centra v Gorici (Korzo Verdi, 51)

Pokrajinska predsednica za Goriško sklicuje Pokrajinski svet včlanjenih društev v torek, 15. junija 2021 v prvem sklicu ob 7.30 uri, v drugem sklicu ob 20. uri v Tumovi dvorani v KB Centru (Gorica, Korzo Verdi 51).

Dnevni red:
1. Poročilo pokrajinske predsednice;
2. Program dejavnosti;
3. Razno.

Srečanje bo priložnost za neposredni stik in preverjanje utripa našega kulturnega delovanja na pokrajinskem območju, zato Vas vabimo, da se srečanja udeležite in da sodelujete s predlogi in željami.

Dogodek bo potekal ob spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Zaradi varnostnih razlogov se zasedanja lahko udeleži samo en predstavnik za vsako društvo.
Prosimo za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti.