Predstavitev Študije kmečke arhitekture Dreke

V četrtek, 17. junija ob 18. uri v Slovenskem kulturnem domu v Špetru.

Društvo Kobilja glava bo predstavilo Študijo kmečke arhitekture Dreke s posebno pozornostjo na kaštah, senikih, kozolcih in pajštvih v občini Dreka.

Uredila: Vida Rucli

Društvo Kobilja glava od svoje ustanovitve posveča veliko pozornost oživljanju lokalne slovenske kulture v vseh njenih oblikah ter socialni in ekonomski rasti teritorija. Prav v tem vidiku se je društvo odločilo, da pripravi študijo o kmečki arhitekturi v občini Dreka, s posebno pozornostjo na kaštah, senikih, kozolcih in pajštvih. Namen študije je analizirati stanje še stojecih kmečkih zgradb ali ruševin z veliko zgodovinsko in arhitekturno vrednostjo, in sicer s ciljem ozavešcanja prebivalcev in predvsem
lastnikov, da bi razumeli vrednost teh zgradb in bi se potrudili za njihovo ohranjanje; stimulirati mlade raziskovalce k spoznavanju te dedišcine; in definirati temelje za postopno ohranitev te dedišcine, tudi v smeri njene uporabe v turističnem sektorju.