55. redni občni zbor ZSKD

Kulturni dom v Gorici v soboto, 26. junija 2021, ob 10.00 v drugem sklicu.

Deželna predsednica ZSKD sklicuje 55. redni občni zbor za člane, ki bo v petek, 25. junija 2021, ob 9. uri na sedežu ZSKD v Gorici v prvem sklicu in v soboto, 26. junija 2021, ob 10. uri v prostorih Kulturnega doma v Gorici (ul. Brass, 20), v drugem sklicu.

Dnevni red:
1. otvoritev občnega zbora ter namestitev delovnega predsedstva
2. predsedniško poročilo
3. pozdravi gostov
4. blagajniško poročilo, predstavitev obračuna 2020 in predračuna 2021
5. poročilo nadzornega odbora,
6. razprava in odobritev finančnih dokumentov,
7. razno

Dogodek bo potekal ob spoštovanju pravil za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Prosimo za zanesljivo udeležbo ali predhodno najavo zadržanosti.