Pogovor ob izidu monografije “Ethnos in topos”

Sreda, 9. junija, ob 18.30 v zunanjih prostorih TPK Sirena (Miramarski drevored 32, Trst)


Annales ZRS, Slovenska matica, Slovenski klub in SLORI vabijo na pogovor ob izidu monografije Ethnos in topos: Družbene spremembe in narodnostna podoba slovenskih krajev na Tržaškem od leta 1910 do leta 2015.
Sodelujejo: avtor Milan Bufon, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, deželni svetnik SSk Igor Gabrovec in novinarka Poljanka Dolhar.
Ob slabem vremenu bo dogodek v notranjih prostorih.