Povezave dosedanjih objav v sklopu akcije ZSKD najdete tukaj. Objavljali bomo od 25. aprila do 9. maja 2021.

SKUPINA, DRUŠTVO, IME NASLOV YouTube Facebook POVEZAVA
#1 MePZ Lipa; MePZ Fran Venturini NEKAJ RDEČEGA 2021 (#1) 25/04/2021 25/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=HIENKi_pEEg
#2 SKD Rdeča zvezda NEKAJ RDEČEGA 2021 (#2) 26/04/2021 26/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=rmP1ukHIUlU
#2 KD Oton Župančič NEKAJ RDEČEGA 2021 (#2) / 26/04/2021 objava misli
#3 KRUT NEKAJ RDEČEGA 2021 (#3) 27/04/2021 27/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=1YEe_dXPoa4
#4 TPPZ Pinko Tomažič Rižarna, 25. april 2021 28/04/2021 28/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=3Y8xM9_Lx_U
#5 SKD Slavko Škamperle NEKAJ RDEČEGA 2021 (#5) 29/04/2021 29/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=BI3aVpCawxM
#6 DSU za goriško in DSUT NEKAJ RDEČEGA 2021 (#6) 12/05/2021 30/04/2021 https://www.youtube.com/watch?v=RD8JRcHCgIg
#7 SKRD Oton Župančič NEKAJ RDEČEGA 2021 (#7) 01/05/2021 01/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=gtaQCIYPl4M
#8 Godbeno društvo Prosek Godbeno društvo Prosek – 1. maj / 1° maggio / 1st of May (1980 – 2021) 02/05/2021 02/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=EAcycteBgTI
#9 Uroš Jazbec (posamezniki) NEKAJ RDEČEGA 2021 (#9) 03/05/2021 03/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=nP7gxJfzxjs&t=3s
#10 Mirjan Mikolj (posamezniki) NEKAJ RDEČEGA 2021 (#10) 03/05/2021 03/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=gHpV63ZsU5c
#11 KD Briški grič in druga društva PRVI MAJ 2021 – VONJ PO OBLJUDENEM 01/05/2021 04/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=aUzN-c4rhz4
#12 Anica, Fausto Di Donato, Lucia Ferfolja (posamezniki) NEKAJ RDEČEGA 2021 (#12) 05/05/2021 05/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=jJygnRywND4
#13 SKD Vesna NEKAJ RDEČEGA 2021 (#13) 06/05/2021 06/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=ojc34-hyRdI
#14 SKD Grad NEKAJ RDEČEGA 2021 (#14) 06/05/2021 06/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=r6JKOdXm14A
#15 SKD Barkovlje NEKAJ RDEČEGA 2021 (#15) 07/05/2021 07/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=JGe4frjuvxg
#16 KD Kraški dom NEKAJ RDEČEGA 2021 (#16) 08/05/2021 08/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=zaRL-Lel46s
#17 SKRD Oton Župančič NEKAJ RDEČEGA 2021 (#17) 09/05/2021 09/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=MnMXfQ1lNYs
#18 SKD Lonjer – Katinara NEKAJ RDEČEGA 2021 (#18) 10/05/2021 10/05/2021 https://www.youtube.com/watch?v=Nz9s9ht5QjM