2×1000 za društva

Rok oddaje prošnje za vpis v seznam prejemnikov 2×1000 (dva promila dohodninskega davka za leto 2020) je 26. april 2021.

Vpišejo se lahko tista kulturna društva, ki imajo veljaven in registriran statut in ustanovni akt ter so imela neprekinjeno delovanje v zadnjih 5 letih – seveda je bilo leto 2020 močno ohromljeno, a društva niso delovala zaradi zakonskih odlokov, ne pa po lastni izbiri.

Kulturna društva, ki so se v seznam vpisala v letu 2016, lahko potrdijo vpis v seznam s poenostavljenim postopkom.
Rok oddaje prošnje je nepreklicno 26. april 2021 in to izključno preko telematske povezave https://portaleprocedimenti.beniculturali.it/PortaleProcedimenti/welcome.