Osebni in družbeni pomen izobraževanja na daljavo (Kru.t)

Strokovno predavanje o vseživljenjskem učenju

Krožek Kru.t vabi k ogledu posnetka Anje Krajnc, predstojnice Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana.

Predavateljica podčrtuje, kako morajo tudi odrasli in starejši v tem prehodnem obdobju “prestopiti meje samopodobe in se prepričat, da to znanje, ki je dostopno po internetu, je tudi moje. Vsi imajo pravico uporabljati to znanje, ki je bilo izumljeno in kroži vsepovsod.” Skratka: učenje mora postati vseživljensko.
Ana Kranjc se je že na prvem delovnem mestu odločila za raziskovalno delo izobraževanja odraslih (andragogika). S strokovnimi predavanji je nastopala tako v Sloveniji kot v drugih državah. Zelo cenijo njene besede, saj vlaga mladim in odraslim poslušalcem veliko motivacije k študiju. Ana Krajnc je s svojim neprekinjenim delom zaznamovala področje izobraževanja in učenja odraslih v Sloveniji, v katero je vnesla številne inovacije in koncepte iz tujine z namenom, da bi ljudem izobraževanje omogočilo kakovostnejše življenje, razvijalo njihovo zavzetost za demokratične odnose in trajnostni razvoj v skupnosti.
 »Potrebno je najti pot do stvari, ki jih delaš s srcem, saj boš tam najbolj uspešen.« Tako se je glasilo eno od priporočil dr. Ane Krajnc generaciji mlajših in starejših študentov.
Kru.t TS
Ul. Cicerone 8 – 34133 Trst
tel. 040 360072 040 3720062
e-mail: krut.ts@tiscali.it
Kru.t GO

Korzo Verdi št. 51/int. – 34170 Gorica
tel. 0481 530927