Državna prostovoljna civilna služba (od 18. do 28. leta!!!)

Zveza slovenskih kulturnih društev razpisuje 8 mest za državno civilno službo za mlade. Na voljo so 4 mesta v Trstu, 3 mesta v Gorici in 1 mesto v Čedadu, prijave pa so možne do 8. februarja 2021.

Civilna služba je priložnost, ki jo italijanska država ponuja mladim med 18. in 28. letom starosti, da eno leto (12 mesecev) svojega življenja namenijo služenju, za katero je predvideno mesečno nadomestilo. Največja ustanova, ki se ciljno ukvarja s civilno službo tako na državnem kot tudi na deželnem nivoju, je združenje Arci Servizio Civile, ki združuje številna društva in institucije (ICS, Fundacija Luchetta Ota D’Angelo, Itis …) Med članicami so tudi slovenske ustanove, kot je Zveza slovenskih kulturnih društev, ki je letos na razpis prijavila projekt Comunità inclusive per menti creative. Projekt ponuja kulturne vsebine. Mladi se lahko tako bistveno približajo društveni realnosti Slovencev v Italiji in odkrivajo delovanje več slovenskih kulturnih ustanov. Obstaja torej možnost opravljanja civilne službe tudi v slovenskem jeziku v slovenskih krogih, ARCI Servizio Civile pa obenem razpisuje številne druge projekte.

Prostovoljci morajo opraviti 1400 ur v teku 12 mesecev, kar pomeni približno 5 ur na dan, na voljo imajo tudi 20 dni dopusta, za kar prejmejo mesečno nadomestilo približno 400 evrov. Predviden je tudi bolniški dopust. Prijavijo se lahko mladi, ki so do izteka roka razpisa (se pravi vključno z 8. februarjem) že dopolnili 18 let in niso še dopolnili 28 let. Razpis ni namenjen le italijanskim državljanom (čeprav je znanje italijanščine toplo priporočeno), kajti je pogoj za prijavo stalno prebivališče v državah EU.

Za civilno službo se običajno odločajo višješolci, ki so pravkar maturirali in ne vedo, ali bi se vpisali na Univerzo, študentje, ki so pravkar diplomirali, ali ki zaključujejo študij in bi se počasi približali svetu dela, mladi, ki so brezposelni in tisti, ki bi si želeli drugačne izkušnje v življenju. Formalno je tudi možno civilno službo opravljati ob univerzitetnem študiju ali službi, če to dovolijo praktične možnosti, ki so vezane na porazdelitev ur v tednu. Zajamčena je fleksibilnost, oporečnik pa mora zagotoviti, da opravi službo vsak dan.

Civilna služba je enkratna prilika za spoznanje novih delovnih in kulturnih ambientov, odpira pa tudi možnosti za bodočo zaposlitev.

Kako se lahko torej prijavite? Prijava poteka preko spleta, zanjo morajo imeti kandidati digitalno identiteto – SPID kodo, ki jo lahko vsakdo pridobi ali preko spletnih ponudnikov (proti plačilu) ali v italijanskih poštah (brezplačno). Z njo, z življenjepisom in s skenom osebnega dokumenta se nato lahko prijavijo preko portala domandaonline.serviziocivile.it/ 

Vse informacije so na voljo na spletni strani združenja Arci Servizio Civile FVG (Ul. Fabio Severo 31, 040-761683), kjer se lahko do izteka roka vsak dan med 10. in 12. ter 15. in 17. uro kandidati posvetujejo ali tudi direktno prijavijo s pomočjo osebja združenja. Vse informacije so na voljo tudi na Zvezi slovenskih kulturnih društev, kontakti so dosegljivi na spletni strani ZSKD (www.zskd.eu). Ob prijavi je treba izbrati projekt – denimo projekt Zveze slovenskih kulturnih društev – in sedež opravljanja (Trst, Gorica ali Čedad).