Tečaj slovenščine

Tečaj slovenščine pri SKD Igo Gruden začnejo v tem tednu po naslednjem urniku: 3. tečaj (konverzacija) ob ponedeljkih 17.00-18.00, nadaljevalci ob torkih 18.00-19.00 in začetniki ob sredah 18.30-19.30.

Vpis v tečaj po vsaki lekciji, info 333-4281728 (Vera).