Občni zbor SKD Rdeča zvezda

SKD Rdeča zvezda vabi na 37. redni občni zbor (letos volilnega značaja), ki bo v društvenih prostorih v Saležu v sredo, 21. oktobra 2020, v prvem sklicu ob 20:00 uri in v drugem sklicu ob 20:30.

Dnevni red:
1. Otvoritev občnega zbora: izvolitev predsednika in zapisnikarja
2. Predsedniško poročilo
3. Poročila o delu v letu 2019/2020: tajniško poročilo, poročila odsekov (MePZ in plesne skupine)
4. Blagajniško poročilo
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Razprava o poročilih in njihov sprejem
7. Pozdravi gostov
8. Razrešnica dosedanjima odboroma
9. Volitve novega izvršilnega in nadzornega odbora
10. Razno

Pred in po uradnem delu bo mogoče poravnati članarino za tekoče leto.