Začetek pevskih vaj

SKD Igo Gruden vabi mlade pevce, da se pridružijo OPZ Pet pedi (osnovnošolci), ki vadi ob sobotah, od 11.45 do 13.00 z Eriko Labiani, in Mladinskemu zboru (srednješolci), ki vadi prav tako ob sobotah 11.30-13.00 z Mirkom Ferlanom, v Kulturnem domu v Nabrežini. Info in prijave na tel. št. 329-4615361 (Jasna).