Letna seja

Razno

Kulturno društvo Rečan-Aldo Klodič vabi člane na letno sejo, ki bo v soboto, 24. oktobra, ob 19. uri v Hlodiču v dvorani “Alla Posta”.

Dnevni red predvideva obnovitev članarin, pregled dejavnosti, odobritev obračuna, program in predračun za leto 2020.

Za potrdit prisotnost je treba rezervirati prostor preko tel. št. 344-2664655 ali 0432-725072 (Luciana) do 10. oktobra.