Pokrajinski svet ZSKD za Videmsko

Pokrajinski svet včlanjenih društev na Videmskem bo v torek, 28. julija 2020 v prvem sklicu ob 8. uri, v drugem sklicu ob 19. uri na sedežu v Čedadu, Ul. Ivan Trinko, 8.

Vabilo