5 tisočink – 5×1000

Če želite nameniti 5‰ davka IRPEF delovanju ZSKD, navedite v ustreznem polju davčne prijave davčno številko ZSKD in dodajte vaš podpis.

Hvala!

DAVČNA ŠTEVILKA ZSKD: 80003310317