Občni zbori 2020 in odobritev obračunov / bilanc 2019 – okrožnica

Uredba z zakonsko močjo št. 18/2020 »Cura Italia« je bila potrjena z Zakonom o potrditvi uredbe št. 27/2020, pri čemer so bili nekateri členi potrjeni, drugi dopolnjeni in dodatno obrazloženi.
Pobliže si oglejmo le tiste, ki zadevajo delovanje društev in organizacij, kot so Zveza in njene članice.

REFORMA TRETJEGA SEKTORJA IN PRILAGODITEV STATUTOV
Potrjena je preložitev roka za posodobitev statutov v skladu z reformo tretjega sektorja; nov rok je 31. oktober 2020.

PRELOŽITEV ODOBRITVE BILANC / OBRAČUNOV
Potrjen je odlog odobritve računovodskih izkazov oz bilanc / obračunov; nov rok je 31. oktober 2020. Zakon o potrditvi uredbe št. 27/2020 pojasnjuje, da odlog velja za vse organizacije, ki imajo status t. i. nekomercialnega subjekta (enti non commerciali), torej tudi za ustanove in društva, ki statuta še niso prilagodila v skladu z reformo tretjega sektorja (APS, ODV ali ONLUS).

SKLIC in POTEK OBČNIH ZBOROV
Zakon o potrditvi uredbe št. 27/2020 nadalje predvideva možnost, da skupščine potekajo tudi v spletni obliki, in sicer s sredstvi, ki omogočajo preverjanje istovetnosti članov, njihovo sodelovanje pri razpravi in izvajanje volilne pravice.
Določila nadalje dopuščajo možnost glasovanja tudi v pisni obliki oziroma »s pisno izraženim privoljenjem«.
Zakon dopušča obe možnosti (spletno in dopisno), tudi če nista predvideni po statutu.

Društvom svetujemo, da vsekakor čimprej pripravijo obračune za leto 2019. Če menite, da občni zbor lahko izpeljete v spleti obliki ali dopisno, se lahko odločite za eno od teh opcij. V primeru, da spletna ali dopisna oblika ne prideta v poštev, se bo skupščina sestala ob fizični prisotnosti članov, čim bodo razmere to omogočale.