Obračun finančne podpore za leto 2019

Kot že predhodno najavljeno s KoronaOkrožnico (Vladna uredba »CURA ITALIA«) z dne 7. aprila 2020, vas ponovno spomnimo, da je bil rok za oddajo Obračuna finančne podpore za leto 2019 podaljšan do petka, 15. maja 2020.
Prosimo vas, da obračun nujno vsebuje vse zahtevane dokumente oziroma dokumentacijo in sicer:
1) Podrobni seznam dokazil o stroških za dodeljeni prispevek
2) Kopije računov in dokazil ter plačil (ali izjavo, da je bilo dokazilo ali račun plačano v gotovini)
3) Opis programa, ki ga je društvo izvedlo v letu 2019
Obenem ste naprošeni, da priložite tudi ZAČASNO bilanco za leto 2019, saj zaradi COVID-a 19 gotovo je niste uspeli še potrditi na Občnem zboru.
Začasna bilanca naj se že sedaj čimveč približa dokončni bilanci, ki jo boste predstavili na Občnem zboru vašega društva.
Ker je bila aplikacija pripravljena pred izbruhom pandemije, je vnos datuma Občnega zbora nujen. Svetujemo, da salomonsko izberemo datum 30. april 2020, čeprav Občnega zbora še niste izvedli.
Seveda, ko bo bilanca potrjena, vas naprošamo, da nam jo v čimkrajšen času posredujete, tudi preko navadnega maila, ter prav tako izpis o odobritvi iz zapisnika Občnega zbora.
Ostajamo vam na razpolago za dodatne obrazložitve in pojasnila.