Redni občni zbor SKD Barkovlje

Razno

Slovensko kulturno društvo Barkovlje sklicuje redni občni zbor v torek, 17. marca 2020, v prvem sklicu ob 19. uri in v drugem sklicu ob 19.30 v Kulturnem društvu Barkovlje (ul. Bonafata 6).

Dnevni red bo sledeč:
1. Izvolitev predsednika in tajnika občnega zbora
2. Predsedniško poročilo
3. Tajniško poročilo
4. Blagajniško poročilo
5. Razprava
6. Odobritev obračuna za leto 2019
7. Odobritev proračuna za leto 2020
8. Razno

V teku večera bodo člani lahko poravnali članarino.