Fotografski pustni ex-tempore

Razno

Fotovideo Trst80 prireja v soboto, 22. februarja, od 13.30 dalje fotografski pustni ex-tempore na Opčinah. Vpis in informacije v Prosvetnem domu na Opčinah od 13.30 do 14. ure ali na tel. 351 8352435. Vabljeni fotografi!