Praznujmo skupaj

SDD Jaka Štoka, MoPZ Vasilij Mirk, GD Prosek, ŽePZ Prosek-Kontovel in OŠ Avgust Černigoj v sodelovanju z Rajonskim svetom za Zahodni Kras prirejajo slovenski kulturni praznik na Proseku in Kontovelu Praznujmo skupaj v soboto, 8. ferbuarja 2020:
– ob 10.30 pred sedežem rajonskega sveta
– ob 11. uri nasproti bara Luksa
– ob 11.30 pri Pilju na Kontovelu.