Zanimiva razpisa Dežele FJK

Dvajseta obletnica sprejetja Zakona št. 482 z dne 15. decembra 1999
(Določbe o zaščiti zgodovinskih jezikovnih manjšin)

Dežela FJk je objavila razpis za financiranje programa dogodkov, kulturnih prireditev in raziskav za spodbujanje poznavanja jezikov in kultur, zaščitenih z Zakonom 482/1999, s posebnim poudarkom na kulturni in jezikovni raznolikosti v Deželi Furlaniji – Julijski krajini, v skladu z odstavki od 13. do 15. 11. člena DZ 13/2019.
Vlogo je treba predložiti po certificirani elektronski pošti (PEC) najpozneje do polnoči ure dne 31. januarja 2020.

Razpis za financiranje rednih in izrednih vzdrževalnih del v prosotorih in objektih, ki so namenjeni kulturnim, rekreacijskim, športnim in socialnim dejavnostim slovenskih ustanov in organizacij

Dežela FJk je objavila razpis za financiranje rednih vzdrževalnih del v prostorih in objektih, ki so namenjeni kulturnim, rekreacijskim, športnim in socialnim dejavnostim ustanov in organizacij, vpisanih v Deželni register organizacij slovenske jezikovne manjšine po 5. členu DZ 26/2016, s Sklepom deželnega odbora 2159/2019.
Vlogo je treba predložiti po certificirani elektronski pošti (PEC) najpozneje do polnoči dne 31. januarja 2020.