Svečanost ob 70. obletnici postavitve spomenika padlim vaščanom v NOB

Razno

Sekcija VZPI-ANPI Boršt Zabrežec in SKD Slovenec vabita v nedeljo, 3. novembra 2019, ob 15. uri na domače pokopališče na svečanost ob 70. obletnici postavitve spomenika padlim vaščanom v NOB. Priložnostni pozdrav bosta podala župan Sandy Klun in Milan Pahor. Sodelujeta MePZ Slovenec-Slavec ter Pihalni orkester Ricmanje.
V primeru slabega vremena bo svečanost v Srenjski hiši.